Uppstartsträff

Torsdagen den 11 februari kl 18.00 är alla som är intresserade välkomna till Näshulta Kommunalhus. Vi kommer då att berätta lite mer om hur vi tänker kring andelsjordbruk och hur du kan prenumerera på närodlade, finfina grönsaker under 2016. Vi räknar med att kunna skörda från mitten av juni fram till slutet av oktober, totalt 20 veckor, med reservation för någon veckas förskjutning åt ena eller andra hållet beroende på väder.

Idén med andelsjordbruk är att gränsen mellan producent och konsument suddas ut, och istället försöker vi jobba tillsammans för att hitta en lösning som gynnar alla inblandade parter. Vill du ha chansen att påverka upplägget är det därför väldigt bra om du kommer och gör din röst hörd på uppstartsträffen.

Vi riktar oss i första hand till boende i eller nära Näshulta, men beroende på hur intresset ser ut kan det bli aktuellt att vidga upptagningsområdet, så även du som inte bor i Näshulta är välkommen. Ingen föranmälan krävs, men för att få en ungefärlig bild av hur många som kan tänkas dyka upp får du gärna höra av dig till daniel@mylla.farm. Har du några frågor eller är intresserad av att bli en del av vårt andelsjordbruk utan möjlighet att vara med på uppstartsträffen får du också gärna skriva till ovan nämnda e-postadress.