Allmänt

Genom att handla via vår webbutik godkänner du som kund nedanstående villkor: Är du under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att handla hos oss. Alla varor förblir Mylla Andelsjordbruks egendom till dess att full betalning kommit bolaget tillhanda. Mylla Andelsjordbruk reserverar sig för eventuella skrivfel på denna webbplats. Vi kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. Alla falska beställningar och försök till bedrägerier polisanmäls. I priserna ingår svensk moms med 12% (livsmedel).

LEVERANS 

Vi levererar till förutbestämd utlämningsplats och under förutbestämt tidsintervall. Information om eventuella fraktkostnader framgår av alternativen när du handlar. Är varorna och/eller innehållet skadat när du får det, anmäl det direkt vid avhämtning. Har du öppnat varan och upptäcker skada så kontaktar du oss omgående.

Skadade varor

Är varorna och/eller innehållet skadat när du får det, anmäl det direkt vid avhämtning. Har du öppnat varan och upptäcker skada så kontaktar du oss omgående.

EJ UTHÄMTADE VAROR 

Förbetalda varor som ej hämtas ut på förutbestämd tid och plats kan i mån av tid levereras till annan överenskommen plats. Vi förbehåller oss rätten att neka leverans utanför ordinarie utlämningsplats. Ingen återbetalning görs på ej avhämtade varor.

Avbokning

Avbokning av vara kan göras utan kostnad fram till och med utlämningsdagen kl 8:00. Avbokning av förbetald vara efter kl 8:00 utlämningsdagen återbetalas med avdrag för administrationskostnad på 100kr.

Ångerrätt

Livsmedel är undantaget ångerrätt och kan ej returneras.

PERSONUPPGIFTSHANTERING

De personuppgifter du förser Mylla Andelsjordbruk med vid ett köp behandlas med största respekt och vi använder dem bara för avsedda ändamål. Vi respekterar alltid dina önskemål gällande hantering av dina personuppgifter så långt det är möjligt och gällande lag tillåter. Vi säljer aldrig vidare dina uppgifter och delar endast med oss av dem till de partners vi anlitar för att fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, t.ex. betalleverantörer och transportörer där deras tillgång till- och rättigheter att använda uppgifterna är begränsade till att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund. Betalningar sker genom etablerade betallösningar från erkända leverantörer med största fokus på säkerhet. Vi strävar efter att i alla delar av vårt företag ständigt förbättra våra processer och våra system för att förbättra hanteringen och säkerheten av dina uppgifter. När du genomför ett köp hos oss godkänner du att vi hanterar dina uppgifter för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig som kund. Du har alltid rätt att få veta vilka av dina personuppgifter vi hanterar, få dem rättade eller borttagna.

FORCE MAJEURE 

Mylla Andelsjordbruk är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

Företagsuppgifter

Näshulta Småbruk

Spången 2

635 17 Näshulta

070-567 19 82

Org. nr: 821019-4117

www.mylla.farm